VCA Certificering

VCA staat voor : Veiligheid gezondheid en milieu Checklist Aannemers.

Er is een VCA-B (Basis) opleiding voor operationele medewerkers en een VCA-VOL opleiding voor Operationeel Leidinggevenden.
Het VCA is ontwikkeld om aannemers volgens vaste criteria te beoordelen. Het biedt opdrachtgevers zekerheid op een veilige en betrouwbare bedrijfsvoering.

Het VCA is feitelijk een lijst van eisen, opgesteld ter beoordeling van de werkwijze en bedrijfsvoering op het gebied van Veiligheid Gezondheid en Milieu (VGM) De opleidingen worden afgesloten met een officieel examen.

Het VCA Certificaat (inclusief VCA pas) is 10 jaar geldig, daarna moet opnieuw examen worden afgelegd.
Het diploma is geregistreerd in het Nederlands Centraal Diploma Register VCA. Kennis van wetten, voorschriften, eisen en regels op het gebied van VGM zijn essentieel voor een veilige, gezonde werkomgeving en risico beheersing (preventie)

De Arbeidsinspectie ziet toe op naleving van deze voorschriften, een groot deel van de opleiding bestaat dan ook uit ARBO- en Milieu- wetgeving.

Personeel van HETJES BOUWBEDRIJF is minimaal in het bezit van het VCA-B certificaat. Aannemer J.B. Hetjes is VCA-VOL gecertificeerd.